Interim

BORA vil ride stormen af i regnskabs og/eller økonomiafdelingen, når der til tider mangler hænder i organisationen. Interim kan være i forbindelse med fratrædelser, barsel, længerevarende sygdom eller spidsbelastninger, så er vi klar til at træde ind i organisationen således, at virksomheden sikrer, at opgaverne bliver løst og fuldt hele vejen, til der igen er fundet en permanent løsning.

BORA har en praktisk ”hands on” tilgang til opgaverne. BORA er uvildig i opgaveløsningen og henvender sig til små og mellemstore virksomheder af både national og international karakter.

 

 

Interim oversigt