Rådgivning

Rådgivning adskiller sig fra interim ved, at BORA bidrager med idéer og sparring med henblik på at opnå best practice. For herigennem at lette rutinerne og skabe struktur inden for regnskab og/eller et løft af den driftsøkonomiske side i form af forretningsmæssige analyser og målinger.

Min ekspertise er at kunne se hele flowet fra regnskabets enkelte bestanddele til helhedsindtrykket i en ledelsesrapportering, som jeg kommunikerer klart og forståeligt til beslutningstagerne i virksomheden (også ikke-økonomer).

  • Ledelsesrapportering inklusiv KPI
  • Månedsafslutning
  • Regnskabsfunktionen herunder budget- og prognoseproces
  • Forberedelse af årsregnskabet til revisionen
  • Implementering af økonomisystem
  • Hjælp til nyetablerede virksomheder
  • Opbygning og/eller gennemgang af Excel modeller